پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

 گرده افشانی پسته به وسیله باد انجام می گیرد. عدم جریان هوا (باد) و آب و هوای بارانی ، شرایط نامساعدی را برای پراكندگی دانه های گرده ایجاد می نماید . همچنین بادهای شدید و طوفانی باعث خشك شدن سطح كلاله و بارندگی باعث شستشوی سطح كلاله و از بین رفتن چسبندگی آن می شود . در صورتی كه گرده افشانی انجام نگیرد ، ریزش گل اتفاق می افتد یا میوه ها پارتنوكارپ ( پوك ) می شوند . ریزش گلهای گردافشانی نشده معمولاً ظرف مدت 4-3 هفته پس از مرحله تمام گل انجام می شود  .
در مناطقی كه گرده كافی وجود ند ارد یا شرایط محیطی مانع از انجام گرده افشانی طبیعی می شود ، گرده افشانی مصنوعی به وسیله انسان امكان پذیر بوده كه باید از گرده های مطمئن ، سالم و تازه استفاده نمود و گرده افشانی را 2 یا 3 مرتبه تكرار كرد.
روشهای گرده افشانی مصنوعی در پسته:
-استفاده از ترکیب گرده تازه با آرد گندم مخلوط کرده به نسبت 2 به 98 جهت گرده افشانی به کمک دستگاه گرده افشانی الکترواستاتیکی، گرد پاش و یا کیسه های نازک (دستگاه گرده افشانی الکترواستاتیکی دستگاهی است که دارای نازل هایی با بار الکتریکی است و دانه های گرده را هنگام خروج از نازل باردار می کند. بار ایجاد شده از نظر الکتریکی با بار الکتریکی موجود در گلهای ماده متضاد است. بنابراین دانه گرده کاملا روی گلهای ماده قرار می گیرد بنابراین صد در صد تلقیح انجام می شود.)
-استفاده از شاخه دارای گل نر: در زمان شکوفایی گل های ماده، شاخه دارای خوشه های گل نر آماده لقاح از درختان نر جمع آوری شده و روی شاخه های درختان ماده بسته می شوند. قرار دادن شاخه ها در ظرف حاوی آب طول دوره گل دهی و کیفیت گرده تولیدی را افزایش می دهد.
-تهیه غنچه از درخت نر پسته و قرار دادن در زیر افتاب به منظور خشک شدن سپس گرده ها داخل تانک آب قرار گرفته و همزمان با سمپاشی بهاره مورد استفاه قرار میگیرد.

منبع:
 pesterafsanjan.com
www.avanmz.ir