پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

عوامل مختلفی میتواند در پوک شدن پسته موثر باشد از جمله:

1-عوامل ژنتیکی

میزان پوکی در ارقام مختلف پسته متفاوت میباشد به عنوان مثال تحقیقات نشان داده پوکی پسته در رقم کله قوچی بالاتر از نوع اکبری و احمد آقایی میباشد.

۲- عوامل تغذیه ای

عناصر نیتروژن، بور و مس نقش مهمی در میزان کاهش پوکی دارد، بنابراین با مدیریت کوددهی مناسب و به موقع میتوان تا حد زیادی از پوکی جلوگیری کرد.

۳- عوامل هورمونی

هورمون هایی مانند اکسین، جیبرلین ها و سایتوکینین در رشد میوه و رشد جنین نقش مهمی دارند، در واقع عدم تعادل بین تنظیم کننده های رشد، محرکها و بازدارنده ها در میوه و جنین احتمالاً  موجب عدم رشد مناسب جنین و بروز پوکی میگردد.

۴- گرده افشانی

ازآنجا که پسته درختی دو پایه میباشد تعداد کم درختان نر و در بعضی موارد نبود پایه نر مناسب در باغات و عدم وجود گرده نر به اندازه کافی سبب پوکی دانه ها میشود. 

۵-تنش های محیطی

دمای بالا و گرمازدگی در زمانهای باز شدن گلها, گرده افشانی اولیه میوه و همچنین در زمان رشد و نمو جنین سبب افزایش پوکی میوه‌ها می‌گردد. عارضه آفتاب سوختگی در پسته که به دلایل مختلف از جمله تابش شدید نور خورشید و افزایش دما ایجاد می‌گردد نیز می‌تواند سبب ایجاد میوه‌های پوک گردد، همچنین  تنش خشکی, شوری و دوره های آبیاری طولانی مدت سبب افزایش درصد پوکی محصول می‌گردند به علاوه تنش آفات و بیماریهای مختلف نیز پدیده موثردر افزایش پوکی می‌باشند.

6- عدم انجام تلقیح 

در این حالت گرده افشانی انجام می‌گردد اما تلقیح به دلایلی چون عدم رشد لوله گرده تا رسیدن به تخمک و همچنین از بین رفتن تخمک در زمان نزدیک شدن لوله گرده با مشکل روبرو میگردد.

7-پر نشدن میوه:

در این حالت جنین های تلقیح شده قادر به رشد و نمو و پر کردن میوه نبوده و سبب تولید میوه های پوک می گردد.

 

منبع:

biozarco.ir